TR0GRAN00GP9 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası hakkında

TR0GRAN00GP9 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 8 Ağustos 2017  tarihinde  talep toplama ile  9 Ağustos  2017  tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TR0GRAN00GP9 ISIN kodlu, 23.000.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (11.10.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

TR0GRAN00GP9 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now