T. Garanti Bankası Borçlanma Aracı İtfası hk.

T. Garanti Bankası Borçlanma Aracı İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 4-5-6 Mart 2015 tarihlerinde talep toplama ile 09.03.2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN31610  ISIN kodlu, 2.528.693 TL nominal değerli iskontolu tahvilin 11.03.2016 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

T. Garanti Bankası Borçlanma Aracı İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now