T. Garanti Bankası Borçlanma Aracı İtfası hk.

T. Garanti Bankası Borçlanma Aracı İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 7-8-9 Ocak 2015 tarihlerinde talep toplama ile 12.01.2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN11612 ISIN kodlu, 1.952.612 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (15.01.2016) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

T. Garanti Bankası Borçlanma Aracı İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now