T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Şubat 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 11-12-13 Şubat 2014 tarihlerinde talep toplama ile 14/02/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 388 gün vadeli, TRSGRAN31511 ISIN kodlu, 260.073.540 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (09/03/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now