T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Eylül 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 23-24-25 Eylül 2013 tarihlerinde talep toplama ile 26/09/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 473 gün vadeli, TRSGRAN11513 ISIN kodlu, 2.887.000 TL nominal değerli değişken kuponlu tahvilin bugün (12/01/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now