T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Kasım 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 12-13-14 Kasım 2013 tarihlerinde talep toplama ile 15/11/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 370 gün vadeli, TRSGRANK1414 ISIN kodlu, 329,813,068 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (20/11/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now