T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ocak 2011 tarihli B.02.1.SPK.0.13.105.03.01-67/653 sayılı izni ve 2/BB-52 sayılı Kurul Kayıt Belgesi'ne istinaden, Bankamızca 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde talep toplama ile 31/01/2011 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 360 gün vadeli, TRQGRAN11210 ISIN kodlu, 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (26/01/2012) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now