T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Temmuz 2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-1808-7403 sayılı izni ve 47/BB-826 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 17-18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde talep toplama ile 20/07/2012 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 178 gün vadeli, TRQGRAN11319 ISIN kodlu, 210.904.196 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (14/01/2013) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now