T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Eylül 2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.04.02-2228-9528 sayılı izni ve 62/BB-826 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 2-3-4 Ekim 2012 tarihlerinde talep toplama ile 05/10/2012 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 178 gün vadeli, TRQGRAN41316 ISIN kodlu, 314,380,629 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (01/04/2013) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

T. Garanti Bankası Bono İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now