T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Mayıs 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 14-15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde talep toplama ile 20/05/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 384 gün vadeli, TRSGRAN61518 ISIN kodlu, 220.799.231 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (08/06/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir

Bilgilerinize sunarız.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now