T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Kasım 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 17-18-19 Kasım 2014 tarihlerinde talep toplama ile 20/11/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 169 gün vadeli, TRQGRAN51513 ISIN kodlu, 61.923.322 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (08/05/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now