T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 4-5-6 Şubat 2015 tarihlerinde talep toplama ile 09/02/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 88 gün vadeli, TRQGRAN51521 ISIN kodlu, 442.465.783 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (08/05/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

T. Garanti Bankası Bono İtfası hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now