T. Garanti Bankası Bono İtfası Hk.

T. Garanti Bankası Bono İtfası Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ağustos 2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.04.02-1976-8303 sayılı izni ve 51/BB-293 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 13-14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde talep toplama ile 16/08/2012 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 88 gün vadeli, TRQGRANK1226 ISIN kodlu, 366.150.511 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (12/11/2012) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

T. Garanti Bankası Bono İtfası Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now