T. Garanti Bankası Bono İhracı hk.

T. Garanti Bankası Bono İhracı hk.

T.Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22 Ekim 2010 tarih ve 2255 sayılı kararı uyarınca, Genel Müdürlüğe verilen yetkiye istinaden, 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 3.000.000.000 Türk Lirası tutara kadar çeşitli vadelerde borçlanma aracı ihracına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde kurul kaydına alındığı hususunun yayımlandığı duyurulmuştu.

Bu karar doğrultusunda; Bankamızca 750 Milyon Türk Lirası nominal değerli ve 179 gün vadeli banka bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Bankamız tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak 04 Mayıs 2011 tarihi itibariyle SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.

 

T. Garanti Bankası Bono İhracı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now