T. Garanti Bankası Bono İhracı hk.

T. Garanti Bankası Bono İhracı hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mayıs 2011 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00.105.04.02-938 sayılı izni ve 8/BB-52 sayılı Kurul Kayıt Belgesi'ne istinaden, Bankamızca 23-24-25 Mayıs 2011 tarihlerinde talep toplama ile 26/05/2011 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli, TRQGRANK1119 ISIN kodlu, 750.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (21/11/2011) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

T. Garanti Bankası Bono İhracı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now