Sermaye artırım ve ortakların yeni pay alımına ilişkin

Sermaye artırım ve ortakların yeni pay alımına ilişkin

Bankamızın 7.000.0000.000.-YTL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılamak suretiyle 2.100.000.000.-YTL.’den 4.200.000.000.-YTL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 2.100.000.000.-YTL nominal değerli paylar Kurul kaydına alınmış olup Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan İzahname 30.05.2008 tarihinde tescil edilmiştir.

 

Sermaye artırım ve ortakların yeni pay alımına ilişkin

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now