Rekabet Kurumu kararının temyiz konusu hk.

Rekabet Kurumu kararının temyiz konusu hk.

Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde 8.731.395.-TL, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla 21.09.2011 tarihinde Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesine ödendiği kamuya duyurulmuştu.

 

Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşı, Bankamızca Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılmıştır.

Rekabet Kurumu kararının temyiz konusu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now