Search

Rekabet Kurulu kararına ilişkin açılan dava hakkında

Rekabet Kurulu kararına ilişkin açılan dava hakkında

İlgi’de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı  ve anılan karara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.

Danıştay 13. Hukuk Dairesi'nin 2015/2447 Esas, 2015/4606 Karar sayılı kararı ile temyiz başvurumuz reddedilmiştir. Karar tarafımızca tebellüğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı 01.07.2016 tarihinde karar düzeltme  yoluna gidilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Rekabet Kurulu kararına ilişkin açılan dava hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now