Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında

Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında

İlgi'de kayıtlı açıklamalarımız ile, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın iptal davası açıldığı, bu davanın ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiği, Bankamızın bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğu, Danıştay’ın temyiz talebini reddettiği, Bankamızın bu kez Danıştay nezdinde karar düzeltme talebinde bulunduğu, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below

Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now