Search

Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında

Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında

İlgi:  21 Nisan 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamız

İlgi’de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı  ve anılan karara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.

Danıştay 13. Hukuk Dairesi'nin 2015/2447 Esas, 2015/4606 Karar sayılı kararı ile temyiz başvurumuz reddedilmiştir. Karar tarafımızca tebellüğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı yasal süre içerisinde karar düzeltme başvurusunda bulunulacaktır.

Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now