Özel Durum Açıklaması (Banka Bonosu Tahvil Hk.

Özel Durum Açıklaması (Banka Bonosu Tahvil Hk.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızca, 7 Haziran 2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10 Mayıs 2010 tarihli B.02.1.BDK.0.11.00.31.2-9392 sayılı borçlanma aracı ihracına ilişkin kararı ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca 1 yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 100.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar yurtdışında satılacak krediye dayalı tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Özel Durum Açıklaması (Banka Bonosu Tahvil Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now