Özel Durum Açıklaması (Banka Bonosu Sirküler Hk.)

Özel Durum Açıklaması (Banka Bonosu Sirküler Hk.)

09/05/2013 tarihli açıklamamızda 14 Şubat 2013 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda 6,700,000,000 TL tutarında banka bonosu ve/veya tahvillerimize ilişkin İzahnamenin onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2013/15 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu.

3 Eylül 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız, 375 Milyon Türk Lirası nominal değerli 85 gün vadeli ve 225 Milyon Türk Lirası nominal değerli 141 gün vadeli 2 adet banka bonosu ve 50 Milyon Türk Lirası nominal değerli 473 gün vadeli ayda bir değişken kupon ödemeli tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Eylül 2013 tarihinde onaylanmıştır.

Satışa konu olan toplam 650,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarı olan 650,000,000 TL nominalden daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 900,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Banka bonoları ve değişken kuponlu tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sirküler” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Banka Bonosu ve Değişken Kuponlu Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 23-24-25 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Özel Durum Açıklaması (Banka Bonosu Sirküler Hk.)

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now