Organizasyonel değişiklikler hk.

Organizasyonel değişiklikler hk.

Bankamızın 5.12.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdürlük organizasyon yapısı ve Üst Yönetim sorumluluk paylaşımı konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • Hazine ve Yatırım Bankacılığı Birimlerinin aynı Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak yönetilmesine ve bu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunun “Hazine ve Yatırım Bankacılığı” olarak değiştirilmesine;
  • Yatırım Bankacılığı Aracılık Hizmetleri, Yatırım Bankacılığı Ürün Yönetimi ve Sigorta ve Emeklilik Koordinasyon Müdürlüklerinin, Hazine ve Yatırım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlanmasına;
  • Hazine biriminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uruz Ersözoğlu’nun 1 Ocak 2013 itibari ile istifasının kabulüne, yeni adı ile Hazine ve Yatırım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gökhan Erün’ün atanmasına;
  • Bankamız iştiraklerinin koordinasyonundan ve Bankamızın işbu iştiraklerde temsili ile ilgili olarak “İştirakler Koordinasyon”’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu oluşturulmasına, Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgay Gönensin’in üst yönetimdeki görevine İştirakler Koordinasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmesine;
  • Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını takiben Recep Baştuğ’un atanmasına;
  • Müşteri Memnuniyeti Müdürlüğü’nün Şubesiz Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer’e bağlanmasına, Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunun adının “Şubesiz Bankacılık ve Müşteri Memnuniyeti” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen organizasyonel değişikliklerin yürürlüğe girmesi ile ilgili tüm yasal başvuru ve işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Organizasyonel değişiklikler hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now