Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hakkında

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hakkında

Bankamızın 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Eylül 2009 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış ve ekteki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

Toplantıda, Banka Ana Sözleşmesi'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesi uyarınca Olağanüstü Yedek Akçe Hesabına aktarılan 2008 yılı Kar'ından hissedarlarımıza nakit 275.000.000.- TL temettü dağıtılması ve dağıtımın en geç 15 Eylül 2009 tarihine kadar yapılması ve kar dağıtım tarihinin tayininde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması kararı alınmıştır.

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now