Search

Nitelikli Yatırımcı Talep Toplama hakkında

Nitelikli Yatırımcı Talep Toplama hakkında

Nitelikli Yatırımcı Talep Toplama hakkında

Bankamız Yönetim Kurulunun 9 Nisan 2015 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; bankamızın 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 2.000.000.000 TL (İki milyar Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı için SPK'ya yaptığımız başvurumuzun 11 Ağustos 2015’de onaylandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 147 gün vadeli 100.000.000.- TL. nominal değerdeki bono ve 371 gün vadeli 300.000.000.- TL nominal değerdeki iskontolu tahvilin ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 13.06.2016  tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Nitelikli Yatırımcı Talep Toplama hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now