Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Talep Toplama hakkında

Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Talep Toplama hakkında

Bankamız Yönetim Kurulunun 30 Kasım 2016 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; bankamızın 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 20.000.000.000 TRY (yirmi milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yaptığımız başvurumuzun 10 Mart 2017’de onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 82 gün vadeli bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işleminin 17  Ekim  2017 tarihinde yapılması ve kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanının 18 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Talep Toplama hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now