Search

Nitelikli Yatırımcı Borçlanma Aracı İhraç Başvurusu hakkında

Nitelikli Yatırımcı Borçlanma Aracı İhraç Başvurusu hakkında

Bankamız Yönetim Kurulunun 2 Haziran 2016 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; Bankamızca Türk Lirası cinsinden 6,000,000,000.- TL (Altı milyar Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, farklı vadelerde, sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na  başvuruda bulunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

Nitelikli Yatırımcı Borçlanma Aracı İhraç Başvurusu hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now