Search

Nitelikli Yatırımcı Banka Bonosu İhracı Talep Toplama hakkında

Nitelikli Yatırımcı Banka Bonosu İhracı Talep Toplama hakkında

Bankamız Yönetim Kurulunun 2 Haziran 2016  tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; bankamızın 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 6.000.000.000 TL (altı milyar Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı için SPK'ya yaptığımız başvurumuzun 4 Ekim 2016’da onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 177 gün vadeli 300.000.000 TL. nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 12.10.2016  tarihinde gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla.

Nitelikli Yatırımcı Banka Bonosu İhracı Talep Toplama hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now