Kurumsal Yönetim derecelendirme revize notu hk.

Kurumsal Yönetim derecelendirme revize notu hk.

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2020 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2020 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,73’ten 9,77’ye (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2020 yılındaki iki ana bölümündeki not artışları Banka’nın genel uyum notunu da yükseltmiştir.

 

ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK 11.12.2019 11.12.2020
Pay Sahipleri %25 9,67 9,67
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 9,67 9,76
Menfaat Sahipleri %15 9,86 9,86
Yönetim Kurulu %35 9,76 9,81
Genel Uyum Notu   9,73 9,77

Kurumsal Yönetim derecelendirme revize notu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now