Kurumsal Yönetim Komitesi hk

Kurumsal Yönetim Komitesi hk

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ çerçevesinde;

Bankamızda kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulması, Yönetim Kuruluna atanacak Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna öneriler sunulması amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, üyeliklerine M.Cüneyt SEZGİN ve Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY’in seçilmelerine ve bu komitenin alacağı kararların oy birliği ile alınmasına karar verilmiştir.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now