Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi revize notu hk

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi revize notu hk

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 17.07.2018 tarihinde akdedilen 2 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2019 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,60’dan 9,73’e (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Pozitif olarak belirlendi. 

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2019 yılındaki iki ana bölümündeki not artışları Banka’nın genel uyum notunu da yükseltmiştir. 

ANA BÖLÜMLER

AĞIRLIK

11.12.2018

11.12.2019

Pay Sahipleri

%25

9,22

9,67

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

%25

9,67

9,67

Menfaat Sahipleri

%15

9,72

9,86

Yönetim Kurulu

%35

9,76

9,76

Genel Uyum Notu

 

9,60

9,73

Banka, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun “7” Eşik Puanı’nın üzerinde olması nedeniyle, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında kalmaya devam edecektir. 

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapor Banka’nın www.garantibbvayatirimciiliskileri.com ve www.garantibbvainvestorrelations.com adreslerindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanmaktadır. 

 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi revize notu hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now