Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 17.07.2016 tarihinde akdedilen 2 yıl sureli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Revize Derecelendirme çalışması sonucunda, Bankamız notunu 10 üzerinden 9,20’den 9,27’ye yükseltmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not
Pay Sahipleri %25 9,22
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 9,25
Menfaat Sahipleri %15 9,23
Yönetim Kurulu %35 9,34
Genel Uyum Notu   9,27

Garanti Bankası’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum notunun toplam ve ana bölümler itibarıyla dağılımı, önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:

Ana Bölümler 11.12.2014 10.12.2015 09.12.2016
Pay Sahipleri 9,07 9,07 9,22
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 9,25 9,25 9,25
Menfaat Sahipleri 9,05 9,23 9,23
Yönetim Kurulu 9,15 9,25 9,34
Genel Uyum Notu 9,14 9,20 9,27

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapor Banka’nın www.garantiyatirimciiliskileri.com ve www.garantiinvestorrelations.com adreslerindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now