Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 16 Mayıs 2008 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

I) Bankamız Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümleri çercevesinde 13 Haziran 2008 Cuma günü, saat 10:30’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar vermiştir.

 

Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now