Komite Üyeleri Değişiklikleri hk.

Komite Üyeleri Değişiklikleri hk.

Bankamızın 31 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır;

-İlgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi’nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi’ne devredilen “Risk Yönetimi” görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt Sezgin’in belirlenmesine

Muammer Cüneyt Sezgin’in Denetim Komitesi Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Javier Bernal Dionis’in, Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey’nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Jorge Saenz Azcunaga Carranza’nın seçilmesine; böylelikle Denetim Komitesi’nin Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza’den oluşmasına

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza’nın seçilmelerine,; böylelikle Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza , Belkıs Sema Yurdum ve Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Komite Üyeleri Değişiklikleri hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now