Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatımı SPK onayı hk.

Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatımı SPK onayı hk.

İlgi’de kayıtlı açıklamamızda, kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ve bu çerçevede yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak SPK’dan gerekli onayın alındığı bildirilerek onaylanan tadil tasarısı metnine ekinde yer verilmiş idi.

Anılan özel durum açıklamasının ekinde yer alan tadil tasarısının İngilizce metnindeki yazım hatası nedeniyle işbu açıklama yapılmakta olup düzeltilmiş tadil tasarısı ektedir. Türkçe metinde herhangi bir hata bulunmamaktadır.

 

Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatımı SPK onayı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now