Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Sermaye Benzeri (katkı sermaye) Tahvil İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi hk.

Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Sermaye Benzeri (katkı sermaye) Tahvil İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi hk.

9 Ekim 2015 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesi altındaki şartları taşıyan ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek 2.000.000.000 ABD Doları ya da karşılığı tutara ve 12 yıl vadeye kadar bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvil ihracına ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ile işlemle ilgili gerekli bütün adımların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir.

Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Sermaye Benzeri (katkı sermaye) Tahvil İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now