İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik/Ekleme

İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik/Ekleme

19 Ocak 2016 tarihli açıklamamız ekinde yer alan Garanti Bankası banka bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı’nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik/Ekleme

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now