İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

16 Aralık 2022 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 50 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan “Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu” ekte yer almaktadır.

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

 

 

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now