İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

15 Kasım 2019 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı  için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 25 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan “Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu” ekte yer almaktadır.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now