İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

26 Şubat 2016 tarihinde SPK tarafından onaylanan 50 Milyon Türk Lirası nominal değerli 94 gün vadeli bono ve 250 Milyon Türk Lirası nominal değerli 370 gün vadeli iskontolu tahvil ihraçlarımızda ihraca ilişkin fiyat tespit yöntemi ve vade konusunda yapılacak değişiklikler  ve talep toplama sürecimizin  2 gün uzatılması (11-14 Mart 2016) ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuş olup ; başvurumuz SPK tarafından 11 Mart 2016 ‘da onaylanmıştır.

10 Mart 2016 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, 50 Milyon Türk Lirası nominal değerli 90 gün vadeli bono ve 250 Milyon Türk Lirası nominal değerli 366 gün vadeli iskontolu tahvil ihracına ilişkin talep toplama işlemi 8-14 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Satışa konu olan toplam 300.000.000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarından daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 450.000.000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Bono ve tahvil ihraçları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sermaye Piyasası Aracı Notu Güncelleme Metni” ekte yer almaktadır.

26 Şubat 2016 tarihinde SPK tarafından onaylanan ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "Sermaye Piyasası Aracı Notu"  ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğinin 24 üncü maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamında değişiklik ya da yeni hususların yayımlanmasından önce sermaye piyasası araçlarını satın almak için talepte bulunmuş yatırımcıların, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içerisinde taleplerini geri almak hakkına sahip oldukları hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now