İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu

450 Milyon Türk Lirası nominal değerli 81 gün vadeli bono, 100 Milyon Türk Lirası nominal değerli 175 gün vadeli bono ve 350 Milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10 Kasım 2015 tarihinde onaylanmıştır. Satışa konu olan toplam 900,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarından daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,350,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Bono ve tahvil ihraçları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sermaye Piyasası Aracı Notu” ekte yer almaktadır.

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now