İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu hk.

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu hk.

175 Milyon Türk Lirası nominal değerli 94 gün vadeli, 50 Milyon Türk Lirası nominal değerli 175 gün vadeli iki adet banka bonosu ve 475 Milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1 Ağustos 2014 tarihinde onaylanmıştır.

Satışa konu olan toplam 700,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarından daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,000,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Bono ve iskontolu tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sermaye Piyasası Aracı Notu” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Bono ve İskontolu Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 13-14-15 Ağustos 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now