İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu Hk.

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu Hk.

350 Milyon Türk Lirası nominal değerli 105 gün vadeli, 275 Milyon Türk Lirası nominal değerli 157 gün vadeli ve 225 Milyon Türk Lirası nominal değerli 179 gün vadeli 3 adet banka bonosu ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Haziran 2014 tarihinde onaylanmıştır.

Satışa konu olan toplam 850,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarından daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,250,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Bono ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sermaye Piyasası Aracı Notu” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Bono ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 11-12-13 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Aracı Notu

 

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now