İzahname - Özet

İzahname - Özet

18 Kasım 2019 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi  için başvuruda bulunduğu duyurulmuştu. 

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 25 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Özet” ekte yer almaktadır. 

Yetkili Organ Karar Tarihi

07.11.2019

İhraç Tavanı Tutarı

25.000.000.000

Para Birimi

TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı –Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Satış Türü

Halka Arz –Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

SPK Başvuru Tarihi

15.11.2019

SPK Onay Tarihi 

19.12.2019 

 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

İzahname - Özet

İzahname - Özet Ek

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now