İzahname - Özet

İzahname - Özet

450 Milyon Türk Lirası nominal değerli 81 gün vadeli bono, 100 Milyon Türk Lirası nominal değerli 175 gün vadeli bono ve 350 Milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10 Kasım 2015 tarihinde onaylanan “Özet” ekte yer almaktadır.

İzahname - Özet

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now