İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

16 Aralık 2022 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için başvuruda bulunduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 50 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “İhraççı Bilgi Dokümanı” ekte yer almaktadır.

İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now