İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

11 Ocak 2017 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz yöntemi ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç etmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 20 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan “Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı” ekte yer almaktadır.

İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now