İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

12 Aralık 2014 tarihinde, bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmek üzere, Bankamızca yurtiçinde toplam 12 milyar TL tutara kadar çeşitli vadelerde Türk lirası cinsinden Bono ve Tahvilin halka arz yöntemiyle ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 12 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan “Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı” ekte yer almaktadır.

İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now