İzahname – Sermaye Piyasası Aracı Notu

İzahname – Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bankamız Yönetim Kurulunun 1 Mart 2018 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 50.000.000 Türk Lirası(Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerli 5.000.000.000 adet “Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı” ihracı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 50 milyon Türk Lirasına kadar ihraç edilecek “Garanti Bankası Yatırım Kuruluşu Varantı”’na ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan “Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu” ekte yer almaktadır.

İzahname – Sermaye Piyasası Aracı Notu

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now