İştirak satışı hk.

İştirak satışı hk.

21 Haziran 2007 tarihli Hissedarlar Anlaşmasında öngörüldüğü üzere, Eureko Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin %20'sini temsil eden hisselerin Eureko B.V.'ye satılması konusunda Bankamız ve iştiraklerine ait satış opsiyon hakkı kullanılmıştır. Bu bağlamda Bankamız ve iştirakleri ile Eureko B.V. arasında bir Hisse Alım Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma uyarınca gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben söz konusu hisseler Euro 70.000.000'luk bir bedel karşılığında devredilecektir.

 

İştirak satışı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now